Produkter i Coach Buddy

Produkter som köps i webbshoppen visas i Coach Buddy. Det är därför viktigt att du vid köptillfället har ett aktivt konto i applikationen samt att du anger ditt användarnamn (e-post) korrekt. Produkter som du köper finns kvar på ditt konto tills du själv väljer att ta bort dom.